KaffeTid.dk HANDELSBETINGELSER

Disse betingelser gælder for websitet www.KaffeTid.dk, de abonnementservices, der tilbydes på Websitet og de produkter der leveres i henhold til Abonnementer og webshoppen. Læs venligst disse handelsbetingelser. Ved at bruge Websitet eller ansøge om et kaffe-kasse abonnement via Websitet, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem. Kaffetid anbefaler, at du printer en en kopi af disse vilkår. Personlig note fra os: Handelsbetingelser er ikke altid lige lette at forstår. Tværtimod. Faktisk kan man argumentere for, at de er skrevet af jurister og får juristernes egen skyld. De er der imidlertid for at beskytte dig som forbruger, så det er vigtigt, at du forstår alle detaljer. Har du derfor spørgsmål til vores handelsbetingelser, så er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail info@kaffetid.dk eller på telefon 42349399.

1. OPLYSNINGER OM OS

Kaffetid  – CVR nr. ** ** ** **

Borgergade 15, 2.TV, 6000 kolding

E-mail: Info@kaffetid.dk

Hjemsted: Kolding

2. ANSØGNING OG HYPPIGHED

2.1.Du kan kun tegne et kaffe-kasse Abonnement, hvis du er mindst 18 år. Du skal også være opmærksom på, at Websitet kun kan forhandle Abonnementer til levering af Produkter til adresser i Danmark (dette gælder desværre ikke adresser på Grønland og Færøerne).

2.2.Når du har ansøgt om en kaffe-kasse Abonnement via Websitet, vil vi bekræfte modtagelsen ved at sende en besked til den e-mail adresse, du indtastede. Aftalen mellem dig og Kaffetid er først indgået, når vi i en ny e-mail til dig bekræfter, at Produkterne er blevet eller vil blive sendt til dig.

2.3.Abonnement aftalen medfører, at du én gang pr. kalendermåned, får leveret Produkter til den adresse, du har angivet. Visse særlige Abonnementer (f.eks. visse gaveservices) kan være begrænset til én levering, således at aftalen kun gælder for denne konkrete levering og automatisk ophør derefter. Kaffe-kassen Produktet er typisk sammensat af flere (1-4) forskellige produkter, der leveres i en særlig pakke – en kaffe-kasse eller oplevelses-kasse. Produkterne kan være specialstørrelser, herunder fuld størrelse, rejsestørrelse og/eller prøvestørrelse.

2.4.Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3. PRISER

3.1.Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser og fragtomkostninger, der til enhver tid er angivet på Websitet. Priserne er inklusive moms.

3.2.Prisen for et Abonnement består normalt af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit Abonnement, er fremhævet i forbindelse med din ansøgning om et kaffe-kasse Abonnement.

3.3.Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit kaffe-kasse Abonnement, med mindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddeler Kaffetid, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (Kaffe-kasse Abonnementet vil herved omgående ophøre).

4. BETALING

4.1.Ved indgåelse af dit Kaffe-kasse Abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil Abonnementet opsiges.

4.2.Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med din ansøgning om Abonnement og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt den 1. i hver kalendermåned. Hvis din ansøgning om kaffe-kasse Abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr. OBS: Tilmelder du dig inden måneds udsendelse, vil du først blive trukket for foregående måneds kaffe-kasse Produkter (såfremt denne ikke er udsolgt) og derefter den aktuelle måneds kaffe-kasse. Der vil gå ca. en uge mellem betalingerne.

4.3.Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort (Mastercard, visa-card). Du accepterer, at vi kan opkræve periodemæssige abonnementsgebyrer fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling via din konto på Websitet eller ved at du sender en e-mail til info@kaffetid.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.4.Betaling kan også ske med et af Kaffetid´s udstedt gavekort eller vouchers (under iagttagelse af de betingelser, der fremgår af den pågældende voucher eller gavekort).

4.5.Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.6.Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på Websitet eller ved at du sender en e- mail til info@kaffetid.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.7. Vi gør opmærksom på, at tilbud og rabatter ikke kan kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. LEVERINGSTIDER

5.1.Efter indgåelse af et Abonnement, vil du modtage Kaffetid´s Produkter hver måned. Afhængig af hvornår i en kalendermåned du har tegnet et kaffe-kasse Abonnement, vil den første kaffe-kasse Produkter blive leveret i starten af  den efterfølgende måned. En anslået leveringstid er angivet i den meddelelse, du modtager, når Kaffetid Produktet er blevet eller vil blive sendt til dig.

5.2.Hvis et Kaffetid´s Produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende Kaffetid´s Produkt i den aktuelle kalendermåned. Det vil i så fald ikke blive betalt noget abonnementsgebyr for den pågældende måned.

6. OPSIGELSE OG AUTOMATISK FORNYELSE

6.1.Du og Kaffetid kan til enhver tid og uden begrundelse opsige Abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode.

6.2.Du afmelder dit Abonnement ved at sende en e-mail til info@kaffetid.dk. Kaffetid opsiger Abonnementet ved at sende en meddelelse tilbage til den e-mail adresse, som du skriver fra.

7. FORTRYDELSESRET

7.1.Såfremt du er en forbruger, kan du lovligt ombestemme dig inden for 14 dage (“fortrydelsesfrist”) fra den dag du modtager et Kaffetid´s Produkt. Denne fortrydelsesfrist skal altid omfatte mindst syv arbejdsdage.

7.2.Du kan kun udøve din fortrydelsesret, hvis Kaffetid´s Produkterne i al væsentlighed er uændret. Dette gælder ikke, hvis Kaffetid´s Produktet og/eller Kaffe-kassen er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge Produktet, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

7.3.Du udøver din fortrydelsesret ved at kontakte os inden udløbet af fortrydelsesfristen, og ved for egen regning at returnere Kaffetid´s Produktet og eller kaffe-kassen til os. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til info@kaffetid.dk. Produktet kan returneres til: Kaffetid, c/o Kasper Hansen, Borgergade 15, 2.tv, 6000 Kolding.

7.4.Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Kaffetid, hvad du har betalt for Kaffetid´s Produktet i overensstemmelse med vores Returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

7.5.Oplysninger om dine lovbestemte fortrydelsesret er også anført i vores meddelelse om, at et Kaffetid´s Produkt er blevet eller vil blive sendt til dig.

8. KLAGER

8.1. Fra den 15. februar 2016 får alle forbrugere i EU desuden en ny fælles europæisk klageportal, der giver mulighed for at klage direkte til virksomheder i andre EU-lande. Hensigten med den europæiske klageportal er at gøre det nemmere for både forbrugere og netbutikker at håndtere klagesager på tværs af grænserne. Denne mulighed skal du naturligvis også have. Du kan finde link til klageportalen her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi håber dog, at du vil tage eventuelle udfordringer direkte med os. Det er hurtigere for dig, og vi er klar ved telefonerne og tasterne, og vil meget gerne hjælpe.

9. RETURPOLITIK

9.1.Hvis du returnerer et Kaffetid´s Produkt til os, efter du har udøvet din fortrydelsesret (se punkt 7 ovenfor), vil vi gennemføre tilbagebetaling hurtigt, og senest 14 dage fra den dato, vi har modtaget Kaffetid´s Produkt retur. Vi vil således tilbagebetale Kaffetid´s Produktets pris plus eventuelle forsendelsesomkostninger. Du skal dog selv bære omkostningerne ved at returnere Kaffetid´s Produktet til os (jf. punkt 7.3 ovenfor).

9.2.Hvis du returnerer et Kaffetid´s Produkt til os af andre grunde (f.eks. fordi du tror, ​​ at Kaffetid Produktet er defekt), vil vi undersøge det returnerede Kaffetid Produkt og give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling. Vi udfører normalt tilbagebetaling snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog information om, at købet ønskes annulleret. Vi vil således tilbagebetale Kaffetid´s Produktets pris, eventuelle forsendelsesomkostninger og rimelige udgifter, du har haft ved at returnere Kaffetid´s Produktet til os.

9.2.1.Som udgangspunkt vil vi tilbagebetale penge til dig med samme betalingsmetode, som du brugte til at gennemføre betaling til os.

10. ANSVAR

10.1 Hvis du er en forbruger reguleres vores ansvar for de leverede Kaffetid´s Produkter af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske Købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237). I øvrige tilfælde er vi kun ansvarlig for brud på disse vilkår, og kun for et samlet beløb svarende til dit årlige abonnementsgebyr, med mindre der foreligger tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Disse begrænsninger gælder alene såfremt de er i overensstemmelse med gældende dansk lov.

11. FORCE MAJEURE

11.1. Kaffetid er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​vores forpligtelser i henhold til et Abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

11.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

11.2.1. Strejker, lockout eller andre faglige aktioner;

11.2.2. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig;

11.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer;

11.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport;

1.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

11.3. Vores ydelser i henhold til ethvert Abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. Kaffetid vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til Abonnement kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

12. TREDJEPARTS WEBSTEDER

12.1.Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af ​​vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

13.MEDDELELSER

13.1.Meddelelser til os, skal sendes til info@kaffetid.dk. Meddelelser til dig sendes til den e-mail-adresse, du har angivet på Websitet.

14. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

14.1. Kaffetid eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til Websitet og alle materialer lagt ud på Websitet. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2.Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på Webistet. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

14.3.Ved tegning af et Abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om Kaffetid, Kaffetid´s Produkter og/eller Abonnementer, som du har anført på Websitet, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores Website, på sociale medier og ved anden markedsføring.

15. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER

15.1.Vi kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet et kaffe-kasse Abonnement, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil dit Abonnementet vil straks ophøre).

16. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

16.1.Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Kaffetid kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til Abonnementet.

17. LOVVALG OG TVISTER

17.1.Disse vilkår og dit Abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit Abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

18. GAVEKORT

18.1 Køber af gavekortet har to ugers returret, hvor pengene kan tilbageføres. Pengene kan kun tilbageføres, såfremt gavekortet ikke er blevet indløst af modtageren.

18.2 Modtageren af gavekortet kan ikke få gavekortets værdi udbetalt.

18.3 Når gavekortet indløses, vil modtager få den første boks ved næste boks-udsendelse (midt i hver måned).

18.4 Er man som gavekort-abonnent utilfreds med en boks, kan man ikke få boksens pris tilbageført.